Baza Usług Rozwojowych – dla kogo jest przeznaczona?


Firmy, które zostaną wpisane do Bazy Usług Rozwojowych będą mogły szkolić przedsiębiorców z pomocą unijnego wsparcia. Wszystkie firmy z regionu powinny zacząć zapisywać się do tej bazy czym prędzej.Na dodatkowe wsparcie w postaci 20% dofinansowania mogą liczyć małe i małe przedsiębiorstwa, które spełniają dodatkowo 3 warunki: działają w branży o dużym potencjale zawodowym, z usług…

Source