Bezpłatne szkolenie nt. wsparcia przedsiębiorców we wdrażaniu PPK

front ppk blisko ciebiePracownicze Plany Kapitałowe to nowy program zakładający bezpieczne i solidarne gromadzenie środków na przyszłe emerytury. Założenia tego programu zostaną przybliżone zainteresowanym (pracodawcom: właścicielom, kadrze zarządzającej, przedstawicielom działów HR i finansowych, pracownikom, przedstawicielom związków zawodowych także mediom) na konferencji i szkoleniu pn. „PPK blisko Ciebie”. Konferencja, na którą zaprasza, m.in., Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki, odbędzie się 15 września 2020 r. o godz. 11:00 w Warmińsko-Mazurski Urzędzie Wojewódzkim Olsztynie.