Dotacja dla Powiatu Ostródzkiego w ramach programu „Wyrównywania różnic między regionami III”

Dotacja dla Powiatu Ostródzkiego w ramach programu Wyrównywania różnic między regionami IIIDecyzją Pełnomocników Zarządu Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznał Powiatowi Ostródzkiemu dofinansowanie w wysokości 185 914,75 zł na realizację zadania pn.: Likwidacja barier transportowych – ułatwienie dostępu do edukacji wychowankom SOSW w Szymanowie poprzez zakup 21-osobowego autobusu dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych.