Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie imprez masowych

front1Główny Inspektor Sanitarny rekomenduje odwołanie wszystkich imprez masowych powyżej 1000 osób, organizowanych w pomieszczeniach zamkniętych. Rekomendacja jest efektem ustaleń Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, który 8 marca 2020 roku dokonał analizy sytuacji epidemiologicznej związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 w Polsce.