Informacja o zmianie organizacji ruchu

tor oficjalny org kwiecieńWykonawca zadania pn. „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z budową wiaduktu nad linia kolejową nr 353 Poznań – Skandawa wraz z przebudową układu komunikacyjnego drogowo-kolejowego” informuje, iż z dniem 13.05.2019r. planowane jest zamknięcie dla ruchu samochodowego odcinka ciągu ulic Stapińskiego – Mazurska na odcinku w pobliżu wiaduktu drogowego. Całkowicie zamknięty dla ruchu samochodowego oraz pieszego pozostaje przejazd oraz przejście kolejowe w ciągu ul. Drwęckiej.