Każdego roku 30 maja obchodzony jest Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

Zdjęcie grupowe rodziny zastępczej wraz z Janem Kacprzykiem Wicestarostą oraz Tomaszem Podsiadło Dyrektorem PCPR w OstródzieCzas pandemii spowodował, że uroczyste przekazanie okolicznościowej statuetki – Diamentu Dobroci i Serca – przyznanego przez Marszałka województwa Warmińsko-Mazurskiego zostało zorganizowane 15 lipca 2021 r. Wyróżnienia dotyczyły roku 2020. Wyróżniona rodzina – Państwo Katarzyna i Paweł Prusik – zostali zaproszeni wraz z dziećmi do Starostwa Powiatowego w Ostródzie. Państwo Prusik odebrali z rąk wicestarosty Powiatu Ostródzkiego Pana Jana Kacprzyka i dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie Pana Tomasza Podsiadło statuetkę, gratulacje i słowa wielkiego uznania za ich pracę.