Kolejne drogi dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych oddane do użytku

frontKierowcy mogą już korzystać z wyremontowanych dróg na terenie Powiatu Ostródzkiego. Przebudowa dotyczyła dróg m.in. w Gminie Miłakowo – Boguchwały oraz w Gminie Morąg – Jurki, Bogaczewo oraz dwóch ulic na terenie miasta Morąg. Koszt realizacji zadań to ok. 10 mln zł, z czego połowa tej kwoty to dofinansowanie w ramach FDS, którego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym, stanowiącej ważny element prawidłowego funkcjonowania i rozwoju gospodarki oraz przyczyniającej się do poprawy poziomu życia obywateli. Wsparcia finansowego udzieliła również Gmina Morąg dla zadań realizowanych na jej terenie.