Konkurs na pamiątkę z Mazur Zachodnich

Stowarzyszenie ZLOT zaprasza do udziału w konkursie „Pamiątka z Mazur Zachodnich na projekt turystycznej pamiątki regionalnej z Mazur Zachodnich, inspirowanej kulturą, architekturą, krajobrazem i przyrodą regionu.
Przedmiotem konkursu jest przedstawienie od 1 do 3 projektów pamiątek regionalnych wraz z opisem, podaniem przybliżonego kosztu jednostkowego produkcji oraz innych materiałów świadczących o atrakcyjności promocyjnej zgłaszanej do konkursu pamiątki turystycznej (fotografie, próbne egzemplarze).
Termin przekazania prac konkursowych upływa dnia 10 lipca 2012 roku.
Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne. Szczegóły na stronie www.mazury-zachodnie.pl (http://www.mazury-zachodnie.pl/pl/news/259-konkurs-pamiatka-z-mazur-zachodnich.html) .