Konkurs ofert na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Łukcie

Logo - Powiatowe Centrum Pomocy RodzinieZarząd Powiatu zaprasza organizacje pozarządowe do składania ofert na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Łukcie na okres od stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2025 r. Oferty można składać do 24 grudnia 2020 roku do godz. 10 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.