Ministerstwo Sprawiedliwości wspiera powiatowy szpital w Ostródzie

logo fs kolor orientacja poziomaDnia 3 lipca 2020 roku Powiat Ostródzki, podpisał Umowę nr DFS-III.7211.297.2020 z Ministerstwem Sprawiedliwości na zakup sprzętu do ograniczenia zakażeń i walki z COVID-19 w ramach zadania pod tytułem: ”Nabycie wyposażenia i sprzętu w imieniu własnym na rzecz Szpitala w Ostródzie Spółka Akcyjna”.