Nowa jakość kształcenia zawodowego w ostródzkim „Rolniku”

frontW Zespole Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Ostródzie otwarto zmodernizowane warsztaty praktycznej nauki w zawodzie mechatronik nazwane „Centrum Nowych Technologii”. Uroczystość oficjalnego otwarcia odbyła się 27 listopada 2019 roku, a dokonali jej: Andrzej Wiczkowski – Starosta Ostródzki, Gustaw Marek Brzezin – Marszałek Województwa Warmińsko–Mazurskiego, Andrzej Matusiak – Dyrektor ZSR im. W. Witosa oraz Poseł na Sejm RP – Zbigniew Babalski. Przedsięwzięcie to rezultat realizacji projektu „Rozbudowa i przebudowa infrastruktury ZSR im. W. Witosa w Ostródzie wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia na potrzeby podniesienia jakości kształcenia w zawodzie technik mechatronik”.