Ogłoszenia konkursu ofert na prowadzenie Punktu Interwencji Kryzysowej

pcprZarząd Powiatu w Ostródzie ogłasza otwarty konkurs ofert na prowadzenie Punktu Interwencji Kryzysowej, w trybie i na zasadach określonych w art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz.1507 z późn. zm.) art.11 ust. 1 pkt 2, ust.2, ust. 3, ust. 4 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2020 poz. 1057). Termin składania ofert upływa dnia 20.07.2020 r. o godz. 0800.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *