Ogłoszenie konsultacji społecznych Programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 2018-2020

121Uwagi i opinie do dokumentu można zgłaszać na poniższym formularzu do 16.01.2018 r. do godz. 13.00 na adres mailowy fz@pcpr.ostroda.pl , pocztą lub osobiście pod adresem: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 5, 14 -100 Ostróda.