Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa – obiektu po byłym areszcie śledczym w Ostródzie

Herb Powiatu OstródzkiegoStarosta Ostródzki ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanych nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie nr 4 miasta Ostróda, przy ul. Olsztyńskiej, stanowiących kompleks po byłym areszcie śledczym w Ostródzie. Przetarg odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostródzie w dniu 1 marca 2021 r. o godzinie 10.00 (pokój 220). Informacje w powyższej sprawie można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Ostródzie pod nr telefonu (89) 642 98 56.