Ogłoszenie o konkursie opieki wytchnieniowej

pcprZarząd Powiatu w Ostródzie ogłasza otwarty konkurs ofert na świadczenie usług opieki wytchnieniowej finansowanej z Funduszu Solidarnościowego. Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych, które przeprowadzą usługę opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *