Ogłoszenie wyników konkursu – opieka wytchnieniowa

pcprZarząd powiatu w Ostródzie ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na świadczenie usług opieki wytchnieniowej. Komisja konkursowa powołana uchwałą zarządu powiatu w Ostródzie nr 58/187/2020, z dnia 29.06.2020 r., na posiedzeniu w dniu 23.07.2020 r. Rozpatrzyła oferty złożone na realizację zadania z zakresu świadczenia usług opieki wytchnieniowej.