Podpisanie porozumienia o współpracy partnerskiej

altW dniu 03 września 2019 roku w Podborzanach w Republice Czeskiej podczas corocznej krajowej konferencji organizacji turystycznych zostało zawarte POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ pomiędzy: Stowarzyszeniem Zachodniomazurska Lokalna Organizacja Turystyczna (ZLOT) reprezentowanym przez Wiceprezesa Zarządu – Piotra Lisowskiego oraz Agencją Turystyki obszaru Dolní Poohří o.p.s. z siedzibą w Žatcu reprezentowaną przez Dyrektora Lukáša Pichlík.