Podpisanie umowy na wzmocnienie nawierzchni drogowej

Podpisanie umowy na wzmocnienie nawierzchni drogowej na odcinku Wirwajdy - Smykowo – Szyldak - OlsztynekW Starostwie Powiatowym w Ostródzie w dniu 27 października, podpisano umowę na wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1232N Wirwajdy – Smykowo – Szyldak – Olsztynek w km 14+430 – 15+674 i w km 18+270 – 22+658 dofinansowanej z Funduszu Dróg Samorządowych. Umowę podpisali: Andrzej Wiczkowski–Starosta Ostródzki, Jan Kacprzyk–Wicestarosta oraz przedstawiciel wykonawcy robót budowlanych: Ryszard Zieja, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe z Łomży oraz przedstawiciel firmy nadzorującej przebieg robót mostowych – Wojciech Dobrowolski, Przedsiębiorstwo Inwestycyjno-Usługowe „Inwestprojekt” Olsztyn.