Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej – zawieszenie działalności

KOMUNIKAT W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM COVID-19

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374),

Starosta Ostródzki informuje o:

tymczasowym zawieszeniu działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji  w okresie

od 16 do 25 marca 2020 r.

Po tym okresie, w przypadku ustania zagrożenia, dyżury w punktach zostaną wznowione i będą pełnione zgodnie z harmonogramem.