remont drogi powiatowej Nr 1267 N Wierzbica-Gutowo-Rybno

roboty drogoweZarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie informuje, że w dniach 26-27 sierpnia 2020 r. na drodze powiatowej Nr 1267N na odcinku Wierzbica – Gutowo – Rybno będą prowadzone roboty drogowe polegające na ułożeniu nawierzchni bitumicznej. W związku z powyższym wystąpia lokalne utrudnienia ruchu, związane z całkowitym zamknięciem przedmiotowego odcinka.