Rozkręcanie optymizmu makietą pochylni Oleśnica

frontW ramach akcji rozkręcania optymizmu, 7 września 2019 r. w Ostródzie na nabrzeżu Jeziora Drwęckiego, Wydział Promocji (Starostwa Powiatowego w Ostródzie) przy współpracy z Centrum Kultury w Ostródzie zorganizował pokazy makiety pochylni Oleśnica. Makieta jest jednym z materialnych rezultatów partnerskiego projektu „Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego”, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) Warmia i Mazury na lata 2007-2013 i służy Powiatowi Ostródzkiemu jako narzędzie promocji turystycznej.