Spotkanie dot. Rządowego Funduszu Polski Ład

Spotkanie informacyjne z udziałem przedstawicieli samorządów z terenu powiatu ostródzkiego poświęcone Programowi Inwestycji Strategicznych – Rządowy Fundusz „Polski Ład”W dniu 20 lipca 2021 r. w Starostwie Powiatowym w Ostródzie, odbyło się spotkanie informacyjne z udziałem przedstawicieli samorządów z terenu powiatu ostródzkiego poświęcone Programowi Inwestycji Strategicznych – Rządowy Fundusz „Polski Ład”. Spotkanie poprowadziła p. Anna Bułło – Dyrektor Regionu Olsztyńskiego w Banku Gospodarstwa Krajowego, prezentując zebranym korzyści wynikające z pilotażowego naboru programu, który trwa do 30 lipca 2021 r.