Światowy Dzień Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca

czerwony krzyz

 W tym szczególnym dniu Waszego Święta,
w imieniu Zarządu Powiatu oraz własnym
życzymy Wam dużo sił i zapału
do dalszego pełnienia misji,
jaką jest bezinteresowna pomoc
drugiemu człowiekowi.