Umowa na przebudowę ul. Wrzosowej w Międzylesiu k. Ostródy

 Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Rządowego Funduszu Rozwoju DrógW Zarządzie Dróg Powiatowych w Ostródzie, podpisano umowę na przebudowę drogi powiatowej Nr 1228N w m. Międzylesie (ulica Wrzosowa). Wartość zadania to 3 809 266,95 zł. Umowę podpisali: Małgorzata Ostrowska – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie oraz przedstawiciel wykonawcy robót budowlanych Ryszard Zieja – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Zieja”. Przy podpisaniu umowy uczestniczyli również: Andrzej Wiczkowski – Starosta Ostródzki, Jan Kacprzyk – Wicestarosta i Piotr Strzylak – Członek Zarządu Powiatu.