Uroczyste otwarcie drogi dofinansowanej z Funduszu Dróg Samorządowych

1Oddano do użytku kolejną drogę powiatową, której przebudowę dofinansowano ze środków Funduszu Dróg Samorządowych🛣. Przebudowa dotyczyła odcinka drogi w miejscowości Liksajny (Nr 1192N). W ramach zadania na długości 1,4 km ułożono nową nawierzchnię bitumiczną, wybudowano chodnik, wykonano peron dla wysiadających, utwardzono pobocza, przebudowano istniejące odwodnienie, przepusty i zjazdy oraz zastosowano nowe oznakowanie pionowe i poziome.