Uwaga! Od nowego roku zmiana przepisów o karach za nieprzerejestrowanie pojazdu

uwagaW związku wejściem w życie, od dnia 1 stycznia 2020 r., art 4 ustawy z dnia 19 lipca 2019 o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych ustaw (Dz.U. poz. 1579), zmieniającym ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r., informujemy, że nieprzerejestrowanie pojazdu po 31 grudnia 2019 r., w ciągu 30 dni od daty zakupu, będzie skutkować naliczaniem kar. Szczegóły w załączniku.