Wsparcie dla dzieci z pieczy zastępczej!

herb powiatuPowiat Ostródzki, dzięki wsparciu udzielonemu przez Wojewodę Warmińsko–Mazurskiego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, rozpoczął realizacje projektu pozwalającego na prowadzenie nauczania zdalnego w czasie epidemii COVID-19. Projekt pn. Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 adresowany jest do dzieci w rodzinnych i instytucjonalnych podmiotach pieczy zastępczej. W ramach projektu zakupione zostaną środki ochrony indywidualnej i wyposażenia (maseczki, rękawiczki, środki do dezynfekcji) oraz sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem. Wartość prowadzonych działań wynosi 292 970,00 zł.