XVI Regaty o Puchar Krystyny Chojnowskiej-Liskiewicz – 01 maja 2019 r.

alt

W Święto Pracy, w godz. 900-1500, zapraszamy nad akwen Jeziora Drwęckiego na XVI Regaty o Puchar Krystyny Chojnowskiej-Liskiewicz w klasie Optymist.