Zakup sprzętu i środków ochrony dla dzieci znajdujących się w pieczy zastępczej

herb powiatuDobiega końca realizacja projektu pn. Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19. Dzięki udzielonemu wsparciu oraz współpracy z pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie udało się zakupić środki ochrony osobistej i wyposażenia oraz sprzęt komputerowy. Kolejnym etapem jest rozdysponowanie zakupionych środków i wyposażania potrzebującej młodzieży i placówkom.