Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Ostródzie ma nowego busa

frontPrzedstawiciele Zespołu Placówek Szkolno–Wychowawczo–Rewalidacyjnych w Ostródzie 5 lutego 2020 r., w salonie Nord Auto w Olsztynie odebrali 9 osobowego mikrobusa. Najnowszy Volkswagen T6 Caravelle przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym osób poruszających się na wózku inwalidzkim, ułatwi i usprawni wszelkie czynności związane z przemieszczaniem się 61 osób z niepełnosprawnością. Zakup mikrobusa znacznie poprawi bezpieczeństwo w drodze do i ze szkoły dla uczęszczających do placówki podopiecznych z całego terenu powiatu ostródzkiego.