Zmiany w tymczasowej organizacji ruchu wzdłuż ul. Drwęckiej

roboty drogoweWykonawca zadania pn. „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z budową wiaduktu nad linia kolejową nr 353 Poznań – Skandawa wraz z przebudową układu komunikacyjnego drogowo-kolejowego” informuje, iż od dnia 18.03.2019r. planowane jest czasowe zamknięcie dla ruchu samochodowego odcinków drogi dojazdowej biegnącej przez plac budowy wzdłuż ul. Drwęckiej łączącej ciąg ulic Stapińskiego – Mazurska z ulicą Olsztyńską. Utrudnienie wywołane będzie wykonywaniem docelowej nawierzchni drogi DW2.